Visi MOPNA adalah “Menjadi satu Persatuan Pengusaha Semaian Sawit yang unggul di Negara ini dengan memastikan semua anak benih sawit yang dibekal adalah tulen dan berkualiti serta berpotensi mengeluarkan hasil BTS melebihi 35 tan sehektar”

Misi MOPNA:

  • Menyebar informasi yang cepat dan tepat dari sumber asal kepada ahli.
  • Menggalakkan ahli mendapat CoPN MPOB mandatori 2019.
  • Membantu ahli – ahli dari segi masalah perlesenan.
  • Mengadakan program latihan amali dan praktikal untuk teknologi baru.
  • Membantu pengusaha dalam operasi semaian.
  • Mengkoordinasi rangkaian pemasaran.
  • Membantu dalam perolehan bahan input semaian.
  • Membantu mengadakan perjumpaan antara pengusaha dan pengeluar benih biji sawit supaya ahli mendapat keutamaan dalam perolehan biji benih.