MOPNA sebagai Ahli Jawatankuasa Pemandu Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) mesyuarat di MPIC, Putrajaya pada 7 Disember 2017 di pengerusikan oleh YBhg Datuk K. Yogeesvaran, KSU, MPIC.

Disertakan minit mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan Malaysian Sustainable pada 7 Disember 2017:-

Minit Mesyuarat JK Pemandu Kebangsaan MSPO Bil. 2_2017