MESYUARAT PELAKSANAAN “CODE OF GOOD NUSERY PRACTICE FOR OIL PALM NURSERIES (CoPNN)” DI BAWAH PERATURAN – PERATURAN LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (PELESENAN) 2005 PADA 3 FEBRUARI 2017 DI BILIK MESYUARAT BAHAGIAN PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN TINGKAT 4, WISMA SAWIT, KELANA JAYA.