En Tan Kim Tun (Presiden MOPNA) bersama

   Tn. Hj. Azhari Wasi (Timbalan Presiden) menghadiri

     Mesyuarat Peruntukan/ Pengagihan Anak Sawit kepada

     para pembekal anak sawit tahun 2018-2019 pada 31 Oktober 2017.

Mesyuarat bersama pengendali nurseri minyak sawit

 dan Ahli MOPNA di Miri, Sarawak.